Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
WAXHOLMS GYMNASTIKFÖRENING
Gymnastik

WGF samlar in registerutdrag från alla ledare från 15 år och uppåt

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.


Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Styrelsen i Wgf/Tk har beslutat att samla in ett begränsat registerutdrag från alla ledare från 15 år och uppåt som tränar grupper där barn under 18 år deltar. 


Våra ledare ansöker själv sitt registerutdrag och lämnar det till kansliet.

Dokumentet är försett med vattenstämpel, behöver således inte lämnas in i obrutet kuvert. Föreningen dokumenterar att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag kommer inte att behållas eller

kopieras. Dokumentet återlämnas eller förstörs enligt överenskommelse.Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.Vaxholm den 19 november 2019 Styrelsen i Wgf/Tk 

 
Sociala medier