Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
WAXHOLMS GYMNASTIKFÖRENING
Gymnastik

Här vill vi samla info om hur Waxholms Gymnastikförening utvecklas genom åren.

Här önskar vi samla information om hur Waxholms Gymnastikförening utvecklas genom åren.


Du som vill vara med och dokumentera WGFs historia anmäl ditt intresse till medlem@wgf.nu.


En sammanfattning så här långt är att:


1929           Föreningen bildades 27 februari 1929
                   25 medlemmar som betalade 3 kr i inträdesavgift

1931           Terminsavslutning med gymnastikuppvisning 19 april 1931
                   Uppvisningen i Gymnastiksalen på Vaxholms Kastell. 24 manliga och 8 kvinnliga gymnaster deltog.
                   Årsmöte på restaurang Utsikten 26 april 
1931   
                   Antalet medlemmar har ökat till 68 och omsättning 3.400 kr.

         Klicka här för se artikel i Vaxholms Tidning 1931

1939           10-årsjubileum firades på Vaxholms Stadshotell

                   Firades bl.a. med gavott-dans i hotellets festvåning                   

1949           20-årsjubileum firades på Vaxholms Stadshotell
                   Firades förmodligen med uppvisning av herrtruppen 

Waxholms Manliga Gymnastikförening bildas

Deltagarna på bilden är i bakre raden från vänster:
Gustav Spetz, Klas Hillbom, Erik Johansson, Lennart Fagerström, Öivind Lind och Kurt Klingström.

Nedre raden från vänster:
Henry Svensson, Gunnar Winberg, Folke Wohlfart, Göte Nilsson och Gunnar Andersson.

Ett stort TACK till Mia Winberg Rundqvist som försett oss med bild och namn.


Vaxholms Manliga Gymnastikförening bildades onsdagen den 27 februari 1929.

Detta framgår av en tidningsartikel införd i Vaxholms Tidning 3 mars 1929.

Onsdagen den 27 februari samlades i folkskolan i Vaxholm ett antal av stadens manliga ungdom för att bilda en gymnastikförening.

Efter en timmas gymnastik under kapten Lundgrens erfarna ledning samlades man i ett av klassrummen för att bilda föreningen.

I den första styrelsen utsågs följande herrar:

Ordförande:           Herr Rolf Zetterlund
Vice ordförande:    Herr Herbert Larsson
Sekreterare:          Nils Leijding
Kassör:                 Folkskollärare Gustaf Sjögren
Ledamot:               Herr Uno Leijding

Vidare beslöts att, enär utrmmet i gymnastiksalen är litet. medlemsantalet t.v. måste begränsas till ett tjugotal. Närvarande vid sammanträdet voro 25 ungdomar, varför förening redan från början är mer än fulltalig.

En svårlöst punkt var ekonomin. Till en början skulle uttagas en inträdesavgift av tre kronor per medlem, men man hade den uppfattningen att det därigenom uppkomna kapitalet inte är tillräckligt till föreningens utgifter.

Man uttalade förhoppningen att allmänheten, för det goda ändamålet, vore villig lämna en skärv till föreningen.

Klicka är för att läsa artikel från Vaxholms Tidning 1929-03-02

När föreningen ändrade namnet till Waxholms Gymnastikförening har vi ännu inte hittat dokumentation om. Du som vet mer är välkommen att kontakta oss med ett e-postmeddelande.

Ett stort TACK till Vaxholms Stadsbibliotek som gett oss möjlighet att ta del av denna artikel.

 
Sociala medier