Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
WAXHOLMS GYMNASTIKFÖRENING
Gymnastik
Barngymnastik

Barngymnastikens värdegrund & målsättning

Barngymnastiken

  • skall vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
  • skall utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den
  • ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.
  • Vi ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
  • Våra ledare skall ha grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
  • Barn ska i vår verksamhet få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. 
 
Sociala medier